Πρόσφατα θέματα:
 • Δωρεάν κλήση του κωδικού 11404 για αναγγελία βλαβών, κλοπών, δολιοφθορών, συμβάντων κ.λ.π. στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ.
 • Αναρτήθηκε το πόνημα του συναδέλφου Μηχανικού της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας κ. Αν. Λαμπρόπουλου "Συστήματα Σηματοδότησης και Τεχνολογίας Ελέγχου Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων" που αποτελεί υλικό εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης από την Διεύθυνση Κυκλοφορίας, για την εκπαίδευση του προσωπικού του Σιδηροδρόμου.
 • Στελέχη του Οργανισμού παρευρέθηκαν στην έκθεση INNOTRANS 2016 στο Βερολίνο. Παραθέτουμε τις παρουσιάσεις για τα υποσυστήματα υποδομής και Η/Μ.
 • Αναρτήθηκαν οι τυπικές διατομές μονής και διπλής σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους.
 • Τίθεται σε εφαρμογή η 4η έκδοση της Οδηγίας Ε01.01.52 «ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΕΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΡΣΗΣ ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΩΝ)»
 • Στις 11 Απριλίου 2014 ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΟΣΕ πραγματοποίησε σεμινάριο Σιδηροδρομικής Διαλειτουργικότητας για όλους τους Μηχανικούς Π.Ε. και Τ.Ε. του ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ. Σας παραθέτουμε φωτογραφικό υλικό και τα πρακτικά από την παραπάνω εκδήλωση.
 • Αναρτήθηκε η Διακήρυξη με αριθμό 14021.
 • Στην διάθεση του προσωπικού της γραμμής αλλά και τρίτων είναι από 17 Δεκεμβρίου 2012 μία πλήρης σειρά σχεδίων του μικρού υλικού του ΟΣΕ που βρίσκεται σήμερα στην γραμμή.
 • Στις 15 Οκτωβρίου 2012 η Διεύθυνση Γραμμής διοργάνωσε «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Το σεμινάριο παρακολούθησαν 102 στελέχη από τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών, ενώ ήταν παρόντα και στελέχη της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας.
 • Τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία Ε_23.10.10 «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ».
 • Από 10 Οκτωβρίου ισχύει η νέα Οδηγία «Ε 05.02.10 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΑΡΜΟΥΣ».
 • Από τις 22.7.2011 τέθηκε σε ισχύ η νέα Οδηγία Ε 07.01.20 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ» με την οποία καθορίζονται οι γενικές αρχές για την συντήρηση της επιδομής της γραμμής
 • Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Ε.Ε. και ισχύουν οι εξής Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας του συμβατικού σιδηροδρόμου (η κωδικοποίηση από την Διεύθυνση Γραμμής):
  • Ε 02.02.12 ΥΠΟΔΟΜΗ (Συμβατικός Σιδηρόδρομος)
  • Ε 02.02.32 ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Συμβατικός Σιδηρόδρομος)