H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Η Διεύθυνση Γραμμής (ΔΓ) υπάγεται στον ΟΣΕ.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΟΣΕ «Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνση Γραμμής ανήκει η μελέτη, η εποπτεία και ο χειρισμός θεμάτων επιδομής γραμμής, των γεφυρών και των μεταλλικών έργων, των υπογείων και γεωτεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων πλην κτιρίων και σταθμών, η σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, η συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς και δίκτυα στα θέματα επιδομής και υποδομής, η δημοπράτηση και η εποπτεία παραγωγής όλων των έργων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομής και η ενάσκηση δια του Διευθυντή Γραμμής καθηκόντων Προϊσταμένης Αρχής όλων των έργων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Η Διεύθυνση Γραμμής διαρθρώνεται στις παρακάτω Υπηρεσίες:
  1. Υπηρεσία Γραμμής
  2. Υπηρεσία Κανονισμών Μελετών Γραμμής & Έρευνας
  3. Υπηρεσία Υπογείων και Γεωτεχνικών Έργων
  4. Υπηρεσία Γεφυρών και Μεταλλικών Έργων
  5. Υπηρεσία Έργων
  6. Υπηρεσία Έργων Ηλεκτροκίνησης Σηματοδότησης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  7. Τμήμα Γενικών Θεμάτων