ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ε_95.10.10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ
Ε 95.12.10-ε1.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ