ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΥΛΙΚΟ Δ.Γ.

;
Στις 15 Οκτωβρίου 2012 η Διεύθυνση Γραμμής διοργάνωσε «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Το σεμινάριο παρακολούθησαν 102 στελέχη από τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών, ενώ ήταν παρόντα και στελέχη της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας.
Γραμμές με Αρμούς - Βασικές Αρχές Λειτουργίας Γραμμής με Αρμούς
Η Διεύθυνση Γραμμής της ΕΔΙΣΥ Α.Ε. σε συνεργασία με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Graz, διοργάνωσε στις 3 και 4 Ιουνίου 2010 στην Αθήνα διημερίδα με θέμα «Κόστος κύκλου ζωής σιδηροδρομικών έργων υποδομής» («Workshop - LCC Infrastructure – Railways»)
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ των συναδέλφων Α. Κωστίδη και Κ. Κουντούρη
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ των συναδέλφων Α. Κωστίδη και Κ. Κουντούρη
ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ (5/2008)
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (11/2008)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ Σ.Σ.Σ. (5/2009)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΟΔΗΓΙΑ 2004-49 Π.Δ.160-2007 (6/2009)
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ-ΑΕΡΑ