ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ

Ομιλία του Γενικού Διευθυντή Υποδομής κ. Π. Τερεζάκη στην ημερίδα του ΤΕΕ "Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι", με θέμα "Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΔΙΣΥ"
Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ΟΣΕ (10/2009)
ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ
ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ