Σύνδεση εξουσιοδοτημένου χρήστη

Για να συνδεθείτε και να έχετε πρόσβαση στα αρχεία και τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Γραμμής (ΜΗΤΡΩΟ ΓΡΑΜΜΗΣ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ) που απευθύνονται μόνο στους ειδικούς χρήστες, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό και πατήστε «Σύνδεση».

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός σας έχουν ήδη δοθεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που διαθέτετε.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρέπει να πληκτρολογούνται ΜΟΝΟ με μικρούς Λατινικούς χαρακτήρες. Τα πεδία που σημειώνονται με (*) είναι υποχρεωτικά.


Όνομα χρήστη (*)    
Κωδικός (*)    ΟΚ