Πρόσφατα θέματα:
  • Δωρεάν κλήση του κωδικού 11404 για αναγγελία βλαβών, κλοπών, δολιοφθορών, συμβάντων κ.λ.π. στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ.
  • Αναρτήθηκε το πόνημα του συναδέλφου Μηχανικού της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας κ. Αν. Λαμπρόπουλου "Συστήματα Σηματοδότησης και Τεχνολογίας Ελέγχου Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων" που αποτελεί υλικό εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης από την Διεύθυνση Κυκλοφορίας, για την εκπαίδευση του προσωπικού του Σιδηροδρόμου.
  • Στελέχη του ΟΣΕ παρευρέθηκαν στην έκθεση INNOTRANS 2016 στο Βερολίνο. Παραθέτουμε τις παρουσιάσεις για τα υποσυστήματα υποδομής και Η/Μ.